Vul hier ons Word of PDF bestand in

U kunt ook ons Word bestand downloaden, invullen en opsturen of ons online PDF formulier gebruiken.

EHBO-ondersteuning

Bij veel evenementen is het noodzakelijk of verplicht om adequate EHBO-ondersteuning te hebben.

Voor elk evenement moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. De gemeente stelt dat bij evenementen met een bepaald aantal deelnemers het verplicht is om EHBO te regelen.

Bij een evenement zijn minimaal 2 EHBO-ers aanwezig. Deze hulpverleners zijn uitgerust met een EHBO tas met verbandmiddelen en een mobiele AED. Onze hulpverleners krijgen regelmatig les in de nieuwste ontwikkelingen op EHBO gebied en zijn dus altijd getraind voor de meest voorkomende blessures.


Kosten

De kosten voor hulpverlening bedragen € 15,- per dagdeel. (ochtend, middag of avond)

Afhankelijk van het soort evenement, kunnen wij u adviseren, hoeveel personen van de hulpverlening aanwezig zouden moeten zijn. Meestal zijn 2 personen voldoende maar betreft het grote (sport)evenementen zullen wij meerdere personen adviseren.

Voor iedere 1 of 2 personen extra berekenen wij een extra dagdeel.

Om te zorgen dat tijdens de evenementen onze inzet zo optimaal mogelijk is, is het van belang voor uw organisatie aandacht te besteden aan de navolgende punten:

  • De EHBO-ers dienen op een goed toegankelijke en overzichtelijke plaats te worden gevestigd.
  • Voor de behandeling van eventuele kwetsuren dienen de EHBO'ers te kunnen beschikken over een rustige, overdekte en van stromend water voorziene behandelplaats.
  • Het terrein of ruimte waar het evenement wordt gehouden, dient goed bereikbaar te zijn voor hulpverleningsvoertuigen.
  • De behandelplaats dient eenvoudig (zonder hindernissen) voor de hulpdiensten bereikbaar te zijn.
  • Voor het vervoer van lichte kwetsuren (ter beoordeling aan de EHBO) naar huisarts of ziekenhuis, dient een auto met bestuurder aanwezig te zijn.
  • Wij verzoeken uw organisatie zorg te dragen voor de verzorging van de dienstdoende EHBO'ers. Eventueel in overleg met het coördinatie-team evenementen.

Ga voor meer informatie naar onze website

EHBO-Stadskanaal

Sponsoren

Uw aanvraag...

Na ontvangst van uw aanvraagformulier zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om één en ander verder door te nemen.

Vanwege de administratieve doorlooptijd bij de gemeente en politie, en om ons in staat te stellen verkeersregelaars te benaderen voor uw evenement is het noodzakelijk dat u dit formulier zo vroeg mogelijk naar ons opstuurt, doch uiterlijk 5 à 6 weken voor aanvang van het evenement.

Aanvraagformulieren die later bij ons binnen komen kunnen alleen nog in overleg in behandeling worden genomen.

Wij willen u er (wellicht ten overvloede) op wijzen dat dit slechts een aanvraagformulier is voor de inzet van verkeersregelaars en geen contract.


Stuur voor ieder evenement een kopie van de verzekeringspolis naar ons op !